0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Petr David
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۰۰:۰۰
Piotr Michalski
۳
۱
Karol Dzida
Finished
۰۰:۱۵
Makajew Maciej
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۱۵
Karol Dzida
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۴۵
Igor Misztal
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۲:۰۰
Piotr Michalski
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۳۵
Makajew Maciej
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Igor Misztal
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۰۳:۳۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۰۴:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۱۵
Makajew Maciej
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۵:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۱۵
Igor Misztal
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۳۰
Piotr Michalski
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۳۰
Igor Misztal
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۷:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Makajew Maciej
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۸:۳۰
Igor Misztal
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۵۵
Adam Dosz
۳
۰
Jakub Krawczyk
Finished
۰۹:۴۵
Artur Daniel
۱
۰
Miastowski Maksymilian
inprogress
۱۰:۰۰
  Czech Republic Pro League
Jakub Jenicek
۲
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۰:۰۰
Petr Bradach
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Petr Svec
۰
۳
Filip Picka
Finished
۰۰:۰۰
Krystof Lotrek
۱
۳
Adolf Huttl
Finished
۰۰:۰۰
Karel Brozhik
۳
۱
Vladimir Jelinek
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۰
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Adolf Huttl
۳
۰
Petr Radim
Finished
۰۰:۳۰
Filip Picka
۳
۰
Petr Svoboda
Finished
۰۰:۳۰
Josef Obeslo Jnr
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۰۱:۰۰
Vojtech Novotny
۲
۳
Petr Svec
Finished
۰۱:۰۰
Josef Toth
۲
۳
Krystof Lotrek
Finished
۰۱:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Jakub Jenicek
Finished
۰۱:۰۰
Josef Toth
۱
۳
Petr Radim
Finished
۰۱:۳۰
Petr Svoboda
۳
۱
Vojtech Novotny
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Gireth
۳
۲
Petr Bradach
Finished
۰۱:۳۰
Karel Brozhik
۳
۰
Jakub Jenicek
Finished
۰۱:۳۰
Josef Obeslo Jnr
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Adolf Huttl
۳
۲
Krystof Lotrek
Finished
۰۲:۰۰
Filip Picka
۲
۳
Petr Svec
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Hradecky
۲
۳
Julius Lazar
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Kouble
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Vilhelm
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Julius Lazar
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۳:۳۰
Jakub Hradecky
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۴:۰۰
Ludek Madle
۳
۱
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۰۰
Zdenek Bron
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
Robin Pacha
۲
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۴:۳۰
Julius Lazar
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۵:۰۰
Havel Ladislav
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۰۵:۳۰
Vlastimil Pecka
۰
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Zdenek Bron
Finished
۰۶:۰۰
Daniel Kouble
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۶:۰۰
Vlastimil Pecka
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۶:۳۰
Robin Pacha
۳
۰
Jakub Hradecky
Finished
۰۷:۰۰
Zdenek Bron
۳
۰
Ludek Madle
Finished
۰۷:۰۰
Jakub Hradecky
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۷:۳۰
Zdenek Bron
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۸:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Julius Lazar
Finished
۰۸:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Yan Krol
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۰:۰۰
Vadim Smetenko
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۰:۴۵
Igor Akimov
۲
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۰۱:۰۰
Yan Krol
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۱:۰۰
Vadim Smetenko
۳
۰
Sergey Kalenik
Finished
۰۱:۴۵
Aleksandr Horoshko
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Yurkov
۳
۲
Igor Akimov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Yan Krol
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Kalenik
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۳:۱۵
Andrew Grabski
۳
۲
Vadim Smetenko
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Burdakov
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Kalenik
۳
۲
Vadim Smetenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Burdakov
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Buluy
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Andrew Grabski
۳
۰
Sergey Kalenik
Finished
۰۶:۱۵
Sergey Kireev
۳
۱
Sergey Buluy
Finished
۰۸:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۹:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۹:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Ryabukhin
Finished
۰۹:۳۰
Artem Maksimenko
۱
۰
Anton Ryabukhin
inprogress
۱۰:۰۰
  Germany Challenger Ochsenhausen
Dillon Chambers
۱
۳
Huzjak Josip
Finished
۰۰:۲۰
Dennis Klein
-
-
Carlo Rossi
inprogress
۱۴:۲۰
  World TT-CUP
Roman Rybachuk
۳
۱
Ilya Semenyuk
Finished
۰۰:۲۵
Jaromir Zlamal
۱
۳
David Prusa
Finished
۰۰:۵۰
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Roman Rybachuk
Finished
۰۰:۵۵
Andrey Kaptanovsky
۳
۲
Ilya Semenyuk
Finished
۰۱:۲۵
Andrey Kaptanovsky
۰
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۱:۵۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۰۲:۲۵
Andrey Kaptanovsky
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۲:۵۵
Ilya Semenyuk
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۳:۲۵
Andrey Kaptanovsky
۱
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۰۳:۵۵
Serhii Berezynskyi
۳
۰
Roman Rybachuk
Finished
۰۴:۲۵
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Miller Montealegre
Finished
۰۴:۳۰
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Ilya Semenyuk
Finished
۰۴:۵۵
Andrey Kaptanovsky
۳
۲
Roman Rybachuk
Finished
۰۵:۲۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۵:۵۵
Denys Scherbak
۳
۱
Oleksandr Shkurupii
Finished
۰۹:۲۰
Vladislav Ivanchatenko
۳
۱
Sergey Pokydko
Finished
۰۹:۲۵
Denis Kebalo
۱
۱
Alexey Krutko
inprogress
۰۹:۵۰
Kubrak Sergey
۲
۰
Viktor Kikot
inprogress
۰۹:۵۵
Yevhenii Faflei
-
-
Igor Petryshyn
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
  Russia Liga Pro
Andrey Shmakov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۰:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۴۵
Kirill Puzankov
۳
۱
Alexander Zhelubenkov
Finished
۰۰:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Sergei Ogai
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Nikita Sukharnikov
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Ivan Pandur
۳
۲
Anton Gerasimov
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Ignatiev
۰
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Sergei Ogai
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Zhurba
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۰
Yurii Merkushin
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Sergei Ogai
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Ignatiev
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۳:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Yurii Merkushin
۳
۲
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Anton Gerasimov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۱۵
Sergei Ogai
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Pandur
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Sukharnikov
۳
۲
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۵:۰۰
Yurii Merkushin
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۵:۱۵
Anton Gerasimov
۲
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Myagkov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۵:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
Anatoly Ilin
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۶:۰۰
Dmitry Ignatiev
-
-
Yurii Merkushin
Finished
۰۶:۱۵
Anton Gerasimov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۶:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۰۶:۳۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۶:۴۵
Nikita Sukharnikov
۳
۰
Vasily Shirshov
Finished
۰۶:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۲
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۳:۵۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۲
Davit Mirzoyan
Finished
۰۴:۳۰
Armen Darbinyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۴:۵۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۶:۱۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۳۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۷:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۸:۳۰
Davit Mirzoyan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۸:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید